Revisoryrket, noe for deg?

Våre ambisjoner er fortsatt vekst og utvikling, og av den grunn er vi til enhver tid på søk etter medarbeidere med relevante forutsetninger for revisoryrket.
Din kompetanse og bakgrunn er bestemmende for din plass i revisorteamet.

Ta gjerne kontakt: lillhege@olafsen-revisjon.no