Revisjon og rådgivning

Statsautorisert revisor Olafsen AS er en profesjonell yrkesutøver innen revisjon og rådgivning, hovedsakelig rettet mot mindre og mellomstore bedrifter i Midt-Norge. Selskapet har 4 ansatte, statsautorisert revisor Lill Hege Olafsen er oppdragsansvarlig revisor, og har master i regnskap og revisjon fra Norges handelshøyskole i Bergen. Revisormedarbeidere har alle gjennomført revisjonsstudiet.

Om oss

Statsautorisert revisor Olafsen AS har bred revisjonserfaring de fleste bransjer, og oppdragsansvarlig revisor har over flere år hatt ansvar for revisjon av små og mellomstore selskaper.

Oppdragsansvarlig revisor Lill Hege Olafsen har også internasjonal erfaring fra et større revisjonsfirma. Selskapet er ikke knyttet til noen kjede, men som medlem av Den norske Revisorforening har vi tilgang til faglig ekspertise både innen regnskap, skatter og avgifter, og andre revisjonsrelaterte fagområder ved behov. Vi legger vekt på å holde et høyt faglig nivå på våre tjenester.

Nyheter fra Revisorforeningen