Revisjon og rådgivning

Statsautorisert revisor Olafsen AS er en profesjonell yrkesutøver innen revisjon og rådgivning, hovedsakelig rettet mot mindre og mellomstore bedrifter i Midt-Norge. Selskapet har 3 ansatte, statsautorisert revisor Lill Hege Olafsen er oppdragsansvarlig revisor, og har master i regnskap og revisjon fra Norges handelshøyskole i Bergen. Revisormedarbeidere har alle gjennomført revisjonsstudiet.

Selskapet er ikke knyttet til noen kjede, men som medlem av Den norske Revisorforening har vi tilgang til faglig ekspertise både innen regnskap, skatter og avgifter, og andre revisjonsrelaterte fagområder ved behov. Vår filosofi er å yte god service til eksisterende og nye kunder innenfor de rammer revisjonsprofesjonen arbeider. Vi legger vekt på å holde et høyt faglig nivå på våre tjenester.
Vi er lokalisert på Tiller, ca 10 min kjøring til/fra Trondheim sentrum, hvor vi er i kontorfelleskap med andre revisjonsfirmaer.

Statsautorisert revisor Olafsen AS

Ferjemannsveien 10
7042 Trondheim

Tlf: 72 89 65 02
Mobil: 41 31 11 92
Faks: 72 89 65 09

lillhege@olafsen-revisjon.no